Mijn transactieregel in het scherm Aankooptransacties heeft een rood kruis als status ?!

Oorzaak 1: De trader heeft een verkoopopdracht geplaatst. De koers van crypto is echter zo snel gedaald dat de verkooporder geen koper vond om (al dan niet volledig) verkocht te worden. De trader blijft nu wachten op de afwikkeling van de totale verkoop. Meestal heeft de exchange al een gedeelte van jouw order verkocht (zij hebben nl het recht om jouw order in stukjes te verkopen (afstemmen vraag en aanbod)). Mocht de koers weer gaan stijgen en het niveau van de verkooporder bereiken, wordt de restorder alsnog verkocht en afgehandeld.

Als je daar niet op wil wachten kun je op het rode kruis drukken en de verkooporder af laten handelen. In dat geval knipt de trader jouw order in 2 stukken: het verkochte gedeelte, wat verschijnt in je verkooptransacties enerzijds en het onverkochte gedeelte wat in aankooptransacties verschijnt. Beide orders hebben hetzelfde ordernummer. Dat de order niet (helemaal) verkocht is, komt omdat onze trader marktopdrachten geeft. Dat wil zeggen dat hij een vaste koers geeft waartegen verkocht moet worden. De exchange mag hier niet van afwijken. Bij munten waar niet veel handel in is, kan bij een snelle koersdaling deze situatie van deelverkoop ontstaan.

Oorzaak 2: De trader heeft een aankooporder geplaatst, die door het snelle stijgen van de koers niet volledig kan worden ingevuld door de exchange. Zolang de trader wacht op afhandeling van de order staat er een rood kruis in de orderregel. Pas als de koers weer gaat dalen, zal de exchange de restafhandeling doen. Ook hier geldt: je kunt de trader opdracht geven e.e.a. af te handelen door op het rode kruis te drukken. Indien de trader niks heeft kunnen aankopen verschijnt deze als ‘nultransactie’ in het verkoopscherm. Indien de trader wel een gedeelte heeft aangekocht wordt de transactie aangepast naarmate wat aangekocht is en blijft deze in het aankoopscherm zichtbaar.

Last updated