Verkooptransacties

Dit scherm toont de verkochte posities en het gerealiseerde bruto rendement van alle actieve traders. Handelskosten betreffen de door de beurs berekende kosten. Platformkosten betreft de commissie voor de trader (20% van het behaalde bruto rendement).

Last updated