Welk rendementspercentage kan ik het beste ingeven bij de trader

De trader gebruikt dit percentage om te beoordelen wanneer hij de transactie mag verkopen. Dit percentage moet dus hoog genoeg zijn om winst te maken.

Geef je 5% in, dan zal de trader relatief weinig transacties doen. Immers, koersschommelingen van 5% zijn minder frequent. Geef je hier 2% in, dan profiteer je van een groter volume aan transacties en heb je misschien wel een beter totaalrendement.

Hou er rekening mee dat bijna alle beurzen 0,25% aankoop en 0,25% verkoopkosten berekenen.

Dus dat betekent dat je pas vanaf een rendementspercentage van 0,5% winst maakt. Onze berekeningen op historische data (24 maanden historie en langer) geven aan dat tussen 0,7% en 0,9% het maximale netto rendement (= rekening houdend met transactiekosten) wordt gehaald.

Last updated