Hoeveel invloed heeft de hoogte van het rendementspercentage op de uiteindelijke winst ?

Een hoger of lager rendementspercentage maakt vooral veel uit voor de hoeveelheid transacties die gedaan worden. Daarmee is het heel bepalend voor de hoogte van de transactiekosten.

Bij een laag rendementspercentage wordt een transactie eerder verkocht en wordt ook eerder een nieuwe positie ingenomen. Per saldo zien we dat bij een rendementspercentage tussen 0,7 en 0,9 % de hoogste netto winst wordt gehaald.

Last updated