Inlezen exportbestand in Excel

Handleiding converteren exportbestand verkoopscherm en creditshistorie:

1. Exporteer bestand en sla het zonder te openen op

2. Start excel

3. Open nieuw blad

4. Kies ‘gegevens’ en vervolgens ‘gegevens ophalen’ en kies dan ‘oude wizards’ (uit tekst verouderd)

5. Selecteer je bestand en klik op ‘importeer’

6. Kies voor ‘gescheiden’ en ‘volgende’

7. Vink “komma” aan en ‘volgende’

8. Selecteer de kolommen met getallen en kies ‘geavanceerd’

9. Verander decimaalteken in een punt en scheidingsteken in een komma

10. ‘Ok ‘ en ‘voltooien’ en ‘ok’

11. Selecteer kolommen met euro bedragen en kies voor “ooo” (getalnotatie)

12. En klaar is klara!

Last updated