Wat is een Trader?

Beschrijving van trader

Wat is een trader?

Een trader is hier een softwareprogramma dat jouw account bij een exchange administreert en beheert. Een trader maakt daarbij ideale aan- en verkoopmomenten van crypto valuta inzichtelijk aan de hand van door jou zelf ingegeven variabelen.

De theorie achter de trader

De trader werkt volgens de zogenaamde MACD methode.

De MACD indicator staat voor Moving Average Convergence Divergence en is een momentum indicator die wordt berekend door meerdere voortschrijdende gemiddelden. De indicator geeft de richting van de trend en de sterkte van deze trend aan. Naast deze gegevens geeft de indicator zo nu en dan een koop- of verkoopsignaal af. De MACD indicator bestaat uit twee lijnen die beide op een andere manier worden berekend. Allereerst de MACD-lijn, deze wordt berekend door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. De tweede lijn die we in deze indicator tegenkomen is de signaallijn. Dit is het exponentieel gemeten gemiddelde van de afgelopen 9 dagen. Beide lijnen vormen de MACD-indicator. Niet alleen de richting van de lijnen geeft een signaal af, ook wanneer de lijnen elkaar kruisen geeft de indicator een signaal.

De MACD (rode lijn) geeft allereerst de richting van de trend aan. Bij een oplopende MACD-lijn is de trend positief, bij een neergaande lijn is deze negatief.

Naast de richting van een trend, geeft de indicator ook koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD-lijn opwaarts de signaallijn, dan is dit een koopsignaal. In het omgekeerde geval dat de MACD de signaallijn neerwaarts doorkruist, geeft de indicator een verkoopsignaal af.

Tot slot zegt de indicator iets over de kracht van de trend. Des te groter de afstand tussen beide lijnen, des te sterker de trend. De MACD is dus een trendvolgend systeem dat gebaseerd is op het voortschrijdend gemiddelde.

Zodra de blauwe lijn de rode lijn overschrijdt is er sprake van een opwaartse trend. De trader zal dan een aankoop voorstellen. Zodra de blauwe lijn onder de rode lijn duikt, is er sprake van een neerwaartse trend. De trader zal dan een verkoop voorstellen voor alle posities met voldoende rendement.

Hoe werkt de trader

De trader is dus in staat om aan- en verkoopsignalen te genereren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst heb je een account nodig bij één van de volgende exchanges: BL3P, Bitvavo, Binance of Bitstamp. Zodra je die account hebt geactiveerd en er saldo op hebt gestort kun je de trader koppelen aan de exchange.

De trader en exchange staan met elkaar in contact via een zogenaamde API koppeling: De afkorting API staat voor Application Programming Interface.

Een API is heel eenvoudig uit te leggen aan de hand van twee alledaagse objecten: een lamp en een stekkerblok. Als je wilt dat de lamp aangaat, dan moet deze aangesloten worden op het stekkerblok. Als de stekker van de lamp in het stekkerblok past, dan gaat de lamp aan. De lamp communiceert dan dus met het stekkerblok en er wordt elektriciteit uitgewisseld. Heel simpel gezegd is dat de betekenis van een API koppeling: het wisselt data uit tussen twee softwaresystemen. Via de API koppeling kan de trader met jouw exchange account communiceren.

NB De trader kan geen valuta overboeken naar derden. De trader helpt jou de samenstelling van je account (bijvoorbeeld de verhouding Bitcoin / Euro) inzichtelijk te maken en eventueel te wijzigen. Valuta overboeken vanaf de Exchange account naar je eigen bankrekening of cryptowallet kan jij alleen zelf.

Zodra de koppeling met de beurs gerealiseerd is, en de trader is ook geactiveerd, dan gaat de trader handelsdata verzamelen.

Nadat een positieve trend wordt vastgesteld geeft de trader een aankooporder. Deze order beslaat 18% van je beschikbare euro tegoed in de exchange (dus als je account bij de exchange een saldo heeft van € 1.000,- zal de trader in principe handelen met een eerste positie € 180,-. De order wordt uitgevoerd door de exchange en de verhouding euro/bitcoin van je account wordt aangepast.

De trader onthoudt deze transactie en vergelijkt continue de actuele wisselkoers met de aankoopkoers van de positie. Dit is zichtbaar gemaakt in het scherm: ‘aankooptransacties’.

Zodra de trader een negatieve koerstrend signaleert en het rendement op een positie is groter dan het ingegeven rendementspercentage bij de trader instelling, zal de trader een verkooporder naar de exchange sturen voor het aantal bitcoins in de positie en daarmee de winst in euro's veilig stellen. Op dit moment wordt ook de commissie voor de trader afgeboekt van je credit tegoed.

In het scherm verkooptransacties verschijnt de verkochte positie en is het behaalde rendement zichtbaar gemaakt. In het dashboard worden de totaal resultaten zichtbaar gemaakt. De kracht van de trader zit hem met name in een volatiele markt. De Bitcoin is een volatiele munt, en daarmee uitermate geschikt voor trader software.

Last updated