Dashboard

Het dashboard is het basisscherm waarin de applicatie opent.

Het dashboard toont de recente activiteiten in de applicatie.

Grafiek

De grafiek toont de bruto transactieresultaten per maand verdeeld. Daarnaast worden de resultaten in dezelfde maand van het vorige jaar in beeld gebracht.

Totaal handelsvolume

Hier staat de cumulatie van alle verkochte posities. Het historisch totaal aan belegd kapitaal. Dit betreft alleen de actieve traders. Van verwijderde traders worden geen resultaten getoond.

Winst

Deze tabel toont de historisch totale bruto winst. Let op: deze winst is inclusief de platformcommissie (20%). Ook hier betreft het de bruto winst van de actieve traders.

Gemiddelde winst transactie

De gemiddelde historische brutowinst en brutowinstpercentage per verkooporder van alle actieve traders.

Tegoed

Het resterend tegoed van de gebruiker bij BitBrokerTrade in credits (1 credit - 1 Euro).

Je gebruikt de trader op commissiebasis: Als je resultaat maakt op een transactie wordt 20% van het brutoresultaat van die transactie ingehouden als beloning voor de diensten van de trader.

Je dient hiervoor tegoed aan te kopen via de “koop tegoed” button in de tabel rechtsboven in het dashboardscherm. Eén credit kost € 1,-. Bij het afhandelen van een verkooptransactie verrekent de trader de commissie met het openstaande tegoed. Is het tegoed onvoldoende om de commissie te verrekenen, dan zal de trader de verkooptransactie niet uitvoeren. Zorg dus voor voldoende tegoed. Bij onvoldoende tegoed ontvang je een mail met de melding dat de trader niet voor je kan handelen. Je kunt aan de hand van het saldo van je account in de exchange eenvoudig uitrekenen hoeveel credits je nodig hebt. Bij een rendement van bijvoorbeeld 14% op jaarbasis: Saldo account *14% * 20% = benodigde tegoed.

Saldo exchanges

In de horizontale groene balk zie je welke exchanges je hebt gekoppeld. Als je op een exchange klikt verschijnt daaronder een saldo overzicht van die exchange. Er zijn vijf kolommen: “Munt”, “Beschikbaar”, “Totaal”, “In aankooptransacties” en “Verschil”.

  • Munt: De omschrijving van de munt. Bijvoorbeeld “EUR” = Euro

  • Beschikbaar: Het saldo dat op de exchange beschikbaar is om te verkopen.

  • Totaal: Het totaalsaldo van de munt in jouw wallet.

  • In aankooptransacties: Het totaalsaldo van de BitBrokerTrade posities voor de betreffende munt.

  • Verschil: Als het saldo op de exchange lager is dan het totaal van de aankoopposities in BitBrokerTrade, dan wordt dat hier aangegeven (*). (*) Een verschil betekent dat de trader van die munt niet meer accuraat is. Hoe kan dit: Je hebt waarschijnlijk handmatig op de exchange posities verkocht. De trader kan die verkopen niet terugleiden naar zijn aankoopposities. Advies: koop het verschil bij. Dat doe je op de betreffende exchange.

Last updated